Регуляторна політика

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики

Звіт
про здійснення регуляторної діяльності
Кам’янець-Подільською міською радою та
виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської  ради
у 2018 році

У 2018 році одним із пріоритетів для органів місцевого самоврядування було формування  та  провадження прозорої та якісної регуляторної політики.
Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також забезпечення формування конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.
Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів через неухильне дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативно-правовими актами, а саме:
- Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (із змінами) (далі – Закон);
- Законом України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;
- постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (із змінами);
- указами Президента України;
- іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.
З метою послідовного провадження державної регуляторної політики проводилася робота у таких напрямках:
- планування діяльності з підготовки регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);
- ведення реєстру чинних регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);
- оприлюднення на офіційному сайті міської ради та в засобах масової інформації всіх етапів здійснення регуляторної діяльності відповідно до чинного законодавства;
- проведення прискореного перегляду регуляторних актів;
- оновлення інформаційно-правової бази на офіційному сайті міської ради щодо здійснення регуляторної політики;
- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації до державної регуляторної політики у сфері підприємництва.
Рішенням другої (позачергової) сесії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання  від 25.11.2015 № 5/2 «Про затвердження Положення про постійні комісії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання» відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. До повноважень комісії належить організація роботи з вивчення проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону і забезпечення підготовки експертних висновків до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.
Відповідно до статті 7 Закону рішеннями сесії міської ради від 05.12.2017 №5/46 та виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017 № 1194 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році та оприлюднені на сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» підрозділи «План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» та «План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» відповідно.
При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2018 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 2-ма пунктами, а план діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 7-ма пунктами. Прийняті доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік оприлюднювались на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».
За 2018 рік Кам’янець-Подільською міською радою був прийнятий 1 регуляторний акт:
- «Про внесення змін до порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Кам’янці-подільському» від 03.04.2018 № 15/53.
Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради на протязі 2018 року було прийнято 7 регуляторних актів:
1. «Про затвердження Положення про надання платних послуг Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою та встановлення вартості платних послуг і вартості відшкодування (пені) користувачами за несвоєчасне повернення книг до бібліотеки» від 25.01.2018 № 29.
2. «Про корегування регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам`янці-Подільському, які здійснюються у звичайному режимі руху» від 22.03.2018 № 304.
3. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки по вул. Васильєва, 1 для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 371.
4. «Про затвердження тарифів на послуги по наданню торгових місць з провадження господарської діяльності на роздільній смузі по проспекту Грушевського, між вул. Д.Галицького та вул. Князів Коріатовичів для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 372.
5. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки для транспортних засобів і громадської платної вбиральні, що надає комунальне підприємство «Кам’янець-Подільський міський стадіон ім. Г.А. Тонкочеєва» Кам’янець-Подільської міської ради» від 04.05.2018 № 474.
6. «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні для КП «Міськтепловоденергія» від 14.06.2018 № 629.
7. «Про затвердження вартості платних послуг та вхідної плати на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» від 27.12.2018 № 1492.
Відповідно до статті 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу та М-Тестами були оприлюднені в засобах масової інформації міста та на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.
Кожен регуляторний акт, в обов’язковому порядку, проходив громадські слухання з урахуванням відповідної цільової аудиторії. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Звіт про проведення громадських слухань оприлюднювався в  газетах «Кам’янецький часопис «Ключ», «Подолянин» або «Фортеця».
Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.
Всі прийняті регуляторні акти проходили відповідні етапи відстеження результативності (базове, повторне, періодичне).
Відділом промисловості та підприємництва Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради.
В 2018 році для повноти та якості надання інформації щодо здійснення державної регуляторної політики проведено роботу по наповненості розділу «Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо здійснення регуляторної політики».
Також, на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради у категорії «Регуляторна політика» розміщено розділ «Реєстр власних регуляторних актів» з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесенні зміни і доповнення до них.
Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.
У 2018 році була проведена робота по перегляду та перевірці діючих регуляторних актів щодо їх відповідності принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Були визнані такими, що втратили чинність, чотири рішення виконавчого комітету:
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по пр. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Уральською, західна сторона)» для ФОП Вінника П.С від 31.05.2013 № 684;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по вул. Першотравневій (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Данила Галицького), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і вул. Уральська) приватному підприємцю Анеляк О.М.» від 21.04.2016 № 560;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між входом в міський стадіон і вул. Князів Коріатовичів), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і центральним входом у ринок), просп. Грушевського (між центральним входом в ринок і вул. Данила Галицького) приватному підприємцю Деркач Н.М.» від 21.04.2016 № 561;
- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між вул. Соборної та вул. Князів Коріатовичів) приватному підприємцю Никуляку М.В.» від 21.04.2016 № 562.
В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом 2018 року була направлена на:
- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Кожен розробник регуляторного акта повинен був у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення;
- забезпечення неухильного дотримання регуляторними органами оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта щодо обов’язковості здійснення регуляторними органами М-Тесту (оцінки витрат та економічних вигод);
- активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.
В 2018 році, на вимогу постанови КМУ від 21.10.2015 № 835,  оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних перелік діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання їх чинності.

   
Завантажити звіт про здійснення регуляторної діяльності Кам’янець-Подільською міською радою та виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради у 2017 році

У 2018 році одним із пріоритетів для органів місцевого самоврядування було формування  та  провадження прозорої та якісної регуляторної політики.

Регуляторна політика є інструментом досягнення балансу інтересів між державою, підприємцями і споживачами, запорукою зменшення бюрократичного навантаження на малий бізнес, а також забезпечення формування конкурентоздатного бізнес-середовища в Україні.

Реалізація державної регуляторної політики у 2018 році Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась з метою підвищення ефективності регулювання та якості регуляторних актів через неухильне дотримання норм та принципів, визначених відповідними чинними нормативно-правовими актами, а саме:

- Законом України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (із змінами) (далі – Закон);

- Законом України від 14.12.2010 № 2784-VI «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування»;

- постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (із змінами);

- указами Президента України;

- іншими нормативними актами, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності між регуляторними органами та суб’єктами господарювання.

З метою послідовного провадження державної регуляторної політики проводилася робота у таких напрямках:

- планування діяльності з підготовки регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);

- ведення реєстру чинних регуляторних актів (Кам’янець-Подільської міської ради та її виконавчого комітету відповідно);

- оприлюднення на офіційному сайті міської ради та в засобах масової інформації всіх етапів здійснення регуляторної діяльності відповідно до чинного законодавства;

- проведення прискореного перегляду регуляторних актів;

- оновлення інформаційно-правової бази на офіційному сайті міської ради щодо здійснення регуляторної політики;

- залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організації до державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Рішенням другої (позачергової) сесії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання  від 25.11.2015 № 5/2 «Про затвердження Положення про постійні комісії Кам’яне-Подільської міської ради VII скликання» відповідальною постійною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. До повноважень комісії належить організація роботи з вивчення проектів регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону і забезпечення підготовки експертних висновків до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

Відповідно до статті 7 Закону рішеннями сесії міської ради від 05.12.2017 №5/46 та виконавчого комітету міської ради від 30.11.2017 № 1194 були затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у 2018 році та оприлюднені на сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів» підрозділи «План діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» та «План діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів» відповідно.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні доповнення до планів діяльності. Так, протягом 2018 року план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 2-ма пунктами, а план діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів було доповнено 7-ма пунктами. Прийняті доповнення до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік оприлюднювались на офіційному веб-сайті міської ради в рубриці «Економіка» категорія «Регуляторна політика» розділ «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів».

За 2018 рік Кам’янець-Подільською міською радою був прийнятий 1 регуляторний акт:

- «Про внесення змін до порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Кам’янці-подільському» від 03.04.2018 № 15/53.

Виконавчим комітетом Кам’янець-Подільської міської ради на протязі 2018 року було прийнято 7 регуляторних актів:

1. «Про затвердження Положення про надання платних послуг Кам’янець-Подільською міською централізованою бібліотечною системою та встановлення вартості платних послуг і вартості відшкодування (пені) користувачами за несвоєчасне повернення книг до бібліотеки» від 25.01.2018 № 29.

2. «Про корегування регульованого тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Кам`янці-Подільському, які здійснюються у звичайному режимі руху» від 22.03.2018 № 304.

3. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки по вул. Васильєва, 1 для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 371.

4. «Про затвердження тарифів на послуги по наданню торгових місць з провадження господарської діяльності на роздільній смузі по проспекту Грушевського, між вул. Д.Галицького та вул. Князів Коріатовичів для КП «Побуткомбудсервіс» від 05.04.2018 № 372.

5. «Про затвердження тарифів на послуги автостоянки для транспортних засобів і громадської платної вбиральні, що надає комунальне підприємство «Кам’янець-Подільський міський стадіон ім. Г.А. Тонкочеєва» Кам’янець-Подільської міської ради» від 04.05.2018 № 474.

6. «Про встановлення регульованого тарифу на послуги лазні для КП «Міськтепловоденергія» від 14.06.2018 № 629.

7. «Про затвердження вартості платних послуг та вхідної плати на об’єктах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника» від 27.12.2018 № 1492.

Відповідно до статті 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Кам’янець-Подільською міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2018 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу та М-Тестами були оприлюднені в засобах масової інформації міста та на офіційному веб-сайті Кам’янець-Подільської міської ради.

Кожен регуляторний акт, в обов’язковому порядку, проходив громадські слухання з урахуванням відповідної цільової аудиторії. Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських обговорень, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Звіт про проведення громадських слухань оприлюднювався в  газетах «Кам’янецький часопис «Ключ», «Подолянин» або «Фортеця».

Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяла підвищенню ефективності дії, вдосконаленню адміністративно-правових відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, прозорості рішень органів місцевого самоврядування.

Всі прийняті регуляторні акти проходили відповідні етапи відстеження результативності (базове, повторне, періодичне).

Відділом промисловості та підприємництва Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Кам’янець-Подільської міської ради постійно здійснюється контроль за реалізацією регуляторної політики, проводиться моніторинг оприлюднення проектів регуляторних актів, оновлення інформаційної та нормативної-правової бази на офіційному сайті міської ради.

В 2018 році для повноти та якості надання інформації щодо здійснення державної регуляторної політики проведено роботу по наповненості розділу «Інформаційно-роз’яснювальні матеріали щодо здійснення регуляторної політики».

Також, на офіційному сайті Кам’янець-Подільської міської ради у категорії «Регуляторна політика» розміщено розділ «Реєстр власних регуляторних актів» з наведенням інформації про дати їх прийняття, номери та про внесенні зміни і доповнення до них.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в місті, приймаються зауваження та пропозиції до проектів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

У 2018 році була проведена робота по перегляду та перевірці діючих регуляторних актів щодо їх відповідності принципам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Були визнані такими, що втратили чинність, чотири рішення виконавчого комітету:

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по пр. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Уральською, західна сторона)» для ФОП Вінника П.С від 31.05.2013 № 684;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по вул. Першотравневій (між вул. Князів Коріатовичів та вул. Данила Галицького), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і вул. Уральська) приватному підприємцю Анеляк О.М.» від 21.04.2016 № 560;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між входом в міський стадіон і вул. Князів Коріатовичів), просп. Грушевського (між вул. Князів Коріатовичів і центральним входом у ринок), просп. Грушевського (між центральним входом в ринок і вул. Данила Галицького) приватному підприємцю Деркач Н.М.» від 21.04.2016 № 561;

- «Про погодження тарифу за послуги по утриманню та обслуговуванню місць паркування транспортних засобів на майданчику для платного паркування по просп. Грушевського (між вул. Соборної та вул. Князів Коріатовичів) приватному підприємцю Никуляку М.В.» від 21.04.2016 № 562.

В цілому реалізація державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в місті протягом 2018 року була направлена на:

- недопущення прийняття розпорядчих документів з порушенням Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Кожен розробник регуляторного акта повинен був у доступній та зрозумілій формі довести економічну доцільність свого рішення;

- забезпечення неухильного дотримання регуляторними органами оновленої Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта щодо обов’язковості здійснення регуляторними органами М-Тесту (оцінки витрат та економічних вигод);

- активізацію участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних актів та забезпечення системної роботи по залученню громадськості до обговорення проектів регуляторних актів.

В 2018 році, на вимогу постанови КМУ від 21.10.2015 № 835, оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних перелік діючих регуляторних актів із зазначенням дати набрання їх чинності.

                                                                    

Прочитано 2312 разів
zapitannia do vladi small

Анонси

05.04-03.05 Офіс-центр ЗДО у виставці-конкурсі «Краща великодня композиція»
22.04 13.00 УОЗ Нарада з керівниками лікувально-профілактичних закладів міста
22-23.04 15.00 Міський стадіон Відкритий Чемпіонат міста з легкої атлетики
22.04 16.00 к. 215 Прийом громадян. Секретар міської ради  Васильянов Д.С.
22.04 16.00 Усі підліткові клуби за місцем проживання Квест до міжнародного дня пам’яток та історичних місць
22-26.04 Дитяча художня школа Тиждень писанкарства «Писанкове Поділля»
23.04 08.00 Сесійна зала Виробнича нарада
23.04 09.00 к. 409 Засідання ради директорів закладів культури
23.04 10.00 м. Хмельницький Будинок рад Розширене засідання колегії обласної державної адміністрації
23.04 11.00 Прес-центр Засідання оргкомітету з підготовки та проведення заходів до Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги
23.04 13.00 УОіН Вебінар «Як ефективно планувати та організовувати освітній процес: лайфхаки методичного конструктора»
23.04 14.00 ДЖКГ Робота постійно діючої комісії щодо визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території міста
23.04 15.00 ТЦСО (нсп) «Турбота» Для клієнтів центру Година оновлення душі «Великий день Воскресіння»
23.04 15.00 Районна бібліотека Для клієнтів ТЦСО (нсп) «Турбота» Екскурсія-лекція «Готель Бел-в’ю» - історія в особах (до відзначення Міжнародного дня пам’яток та
23.04 16.00 к. 213 Прийом громадян. Заступник міського голови Бабій С.В.
23-24.04 16.00 Подільський державний аграрно-технічний університет Чемпіонат міста з волейболу серед чоловічих команд
23-25.04 18.00 Міський стадіон Чемпіонат міста з футболу
24.04 День пам’яті жертв геноциду вірменського народу
24.04 10.00 Сесійна зала Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
24-25.04 10.00 Індустріальний коледж Чемпіонат міста з шахів серед ВНЗ І-ІІ р.а.
24.04 11.00 Прес-центр Засідання адміністративної комісії
24.04 12.00 Музична школа Університет третього віку ТЦСО (нсп) «Турбота» Підсумкове заняття. Історія музичних інструментів та їх звучання
24.04 13.00 ТМ «Вікно-Плюс» Професіографічна екскурсія для учнів 8-9 класів, в рамках проекту «Твоя формула успіху»
24-25.04 14.00 Міський стадіон Спартакіада школярів міста з легкої атлетики
24.04 14.30 ЗОШ № 17 І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
24.04 15.00 Міський стадіон ДЮФЛ області з футболу
24.04 16.00 Дитяча школа мистецтв Виставка художніх робіт «Великодня феєрія»
24.04 16.00 Усі підліткові клуби за місцем проживання Виставка - конкурс на краще оформлення підліткового клубу
24.04 16.00 Молодіжний центр «LoveKa» Тренінг по формуванню лідерських якостей для членів Молодіжної ради
24.04 ДЕРІМ Спільно з міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби проведення моніторингу закладів торгівлі та ресторанного господарства
25.04 09.00 Сесійна зала Засідання виконавчого комітету
25.04 10.00 Сесійна зала Агродебати серед молоді
25-26.04 12.00 Міський стадіон Чемпіонат області з легкої атлетики «Інваспорт»
25.04 15.30 Прес-центр Факультет муніципального управління
25.04 17.00 Міський Будинок культури Творчий звіт зразкового вокального ансамблю «Усмішка» дитячої школи мистецтв «Коли співають діти»
25.04 Ресторан «Версаль» Конкурс «Шкільний вальс - 2019»
26.04 День Чорнобильської трагедії
26.04 10.00 к. 304 «Гаряча» телефонна лінія. Заступник міського голови Савчук В.А.
26.04 11.00 Пам’ятник героям Чорнобиля Пам’ятний мітинг до 33-роковин Чорнобильської катастрофи
26.04 11.00 Прес-центр Засідання комісії з вирішення земельних спорів
26.04 11.00 к. 301 Засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності при приватизації, передачі в оренду
26.04 16.00 Дитяча школа мистецтв Вечір пам’яті з нагоди річниці аварії на ЧАЕС «Привиди радіації»
26.04 16.30 Молодіжний центр «LoveKa» Засідання клубу «Активна громада»
27.04 День заснування казначейської служби
28.04 ВЕЛИКДЕНЬ

Прийом громадян

priyom gromadyan small

Кам'янецька петиція

petition small
administr poslugi small

Електронна черга в ДНЗ

elcherga dnz small